Την Παρασκευή 9.10.2020 στις 12:00, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου η Περιφερειακή Αρχή Βορείου Αιγαίου και ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου κ. Γ. Πλακωτάρης θα ενημερώσουν τα Μ.Μ.Ε. επί της πορείας του Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου και τον προγραμματισμό του.