Η Περιφερειακή Αρχή Βορείου Αιγαίου εισέρχεται σήμερα στο δεύτερο έτος της θητείας της. Ισχυρότερη, εμπλουτισμένη, με μεγαλύτερη εμπειρία και αποφασιστικότητα θα επιδοθεί στην επίλυση θεμάτων της Περιφέρειας όπως η πανδημία του Κορωναϊού, το μεταναστευτικό, τα έργα του ΕΣΠΑ, η στήριξη του πρωτογενούς τομέα,  οι ανθρώπινες σχέσεις, ο τουρισμός, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός.