Λογοθεραπεύτρια Ραμούνδου Ιωάννα. Η λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των δυσκολιών του λόγου, της φωνής και της επικοινωνίας σε παιδιά και εφήβους.

Ιωάννα Θ. Ραμούνδου Πτυχιούχος Λογοθεραπεύτρια Α.Τ.Ε.Ι Πατρών

Μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων (Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδας (ΣΕΛΛΕ)
Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την αξιολόγηση και αποκατάσταση διαταραχών επικοινωνίας, λόγου, ομιλίας φωνής, μάθησης, μάσησης και κατάποσης.

Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των παραπάνω διαταραχών είναι σημαντικές για την εξέλιξη κάθε διαταραχής.

Στόχος του Λογοθεραπευτή είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού με τη χρήση εξατομικευμένων προγραμμάτων ,διαμορφωμένων σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού.